Barion Pixel Skip to main content
FONTOS! Huawei P10 tokjaink végleg elfogytak! Xiaomi 13 Pro, Galaxy A72 és Samsung Galaxy S7 Edge tokjaink elfogytak!FONTOS! Huawei P10 tokjaink végleg elfogytak! Xiaomi 13 Pro, Galaxy A72 és Samsung Galaxy S7 Edge tokjaink elfogytak!FONTOS! Huawei P10 tokjaink végleg elfogytak! Xiaomi 13 Pro, Galaxy A72 és Samsung Galaxy S7 Edge tokjaink elfogytak!FONTOS! Huawei P10 tokjaink végleg elfogytak! Xiaomi 13 Pro, Galaxy A72 és Samsung Galaxy S7 Edge tokjaink elfogytak!FONTOS! Huawei P10 tokjaink végleg elfogytak! Xiaomi 13 Pro, Galaxy A72 és Samsung Galaxy S7 Edge tokjaink elfogytak!
📱 INGYENES SZÁLLÍTÁSI OPCIÓ 3 tok rendelése esetén❤️  365 napos KOPÁSGARANCIA A MINTÁRA📱 INGYENES SZÁLLÍTÁSI OPCIÓ 3 tok rendelése esetén❤️  365 napos KOPÁSGARANCIA A MINTÁRA📱 INGYENES SZÁLLÍTÁSI OPCIÓ 3 tok rendelése esetén❤️  365 napos KOPÁSGARANCIA A MINTÁRA📱 INGYENES SZÁLLÍTÁSI OPCIÓ 3 tok rendelése esetén❤️  365 napos KOPÁSGARANCIA A MINTÁRA📱 INGYENES SZÁLLÍTÁSI OPCIÓ 3 tok rendelése esetén❤️  365 napos KOPÁSGARANCIA A MINTÁRA📱 INGYENES SZÁLLÍTÁSI OPCIÓ 3 tok rendelése esetén❤️  365 napos KOPÁSGARANCIA A MINTÁRA📱 INGYENES SZÁLLÍTÁSI OPCIÓ 3 tok rendelése esetén❤️  365 napos KOPÁSGARANCIA A MINTÁRA📱 INGYENES SZÁLLÍTÁSI OPCIÓ 3 tok rendelése esetén❤️  365 napos KOPÁSGARANCIA A MINTÁRA

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a hashtagcase.com (továbbiakban: Webshop) és Kovács Anna e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://hashtagcase.com weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A https://hashtagcase.com online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A szolgáltató adatai:

Kovács Anna

Székhely: 8900, Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 9

Adószám: 55784074-2-40

Nyilvántartási szám: 54511954

1.2. A https://hashtagcase.com online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A https://hashtagcase.com online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni. A Weboldal használatával az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve lemondható, erre elektronikus levélben van lehetőség az 1.7. pontban rögzített elérhetőségen. Kivételt képeznek ez alól az ‘egyéni rendelés’ kategória termékei. Ezesetben a megrendelés a feldolgozás megkezdéséig módosítható, illetve mondható le.

1.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 1.4. pont szerint törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.

1.6. A Felek közötti szerződés a vásárló általi ÁSZF elfogadásával jön létre. A visszaigazolt megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.7. Ügyfélszolgálat:

hashtagcase.com

E-mail: info@hashtagcase.com

1.8. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Tárhelypark Kft.

Adószám: 23289903-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-322570

1122 Gaál József út 24.

email: info@tarhelypark.hu

2. Regisztráció

2.1. A Webshopban történő megrendelés során a regisztráció lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókadatok menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati központi e-mail címén van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: ’Feldolgozás alatt’).

3. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.2. A Webshopból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra, illetve az Ügyfél által keletkezett átvételi problémára visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva, megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Az Ügyfél a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva, vagyis a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy ezáltal részére fizetési kötelezettséget keletkezik.

3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A visszaigazolással létrejött szerződést a Szolgáltató nem iktatja, ezért a szerződés utóbb nem válik hozzáférhetővé.

3.8. Egyedi rendelések esetén az Ügyfél felel azért, hogy az általa feltöltött képek, szövegek és dizájnok használata nem ütközik a hatályos jogszabályokba, illetve nem sérti mások személyiségi jogait, vagy mások szellemi alkotásokhoz fűződő, így többek között iparjogvédelmi, szerzői, védjegyjogosulti jogait.

4.Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Fizetési módok

A webshopban jelenleg “bankkártyás fizetés Barionnal” fizetési módra van lehetőség. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

4.2. Szállítási módok

  • A Szolgáltató hivatalos szállítópartnere a Fürgefutár.hu Kft.

4.3. Kézbesítési/szállítási idő

A szállítás ideje átlagosan 3 munkanap.

Csomagjainkra konkrét kiszállítási időgaranciát nem vállalunk.

4.4. Szállítás díja

A házhozszállítás ára 1490 forint Magyarország területén belül, a külföldi rendelések esetén egyedi díjszabás lép érvénybe.

4.5. Visszaküldés díja

A visszaküldés díja 1490 forint, ami a visszautalandó összegből kerül levonásra.

 

5. Képminőség

Termékeinket szublimációs eljárással készítjük, vagyis magas hőfokon égetjük bele a kért fotót/grafikát tokjainkba, így garantálva annak kopásállóságát. A választott minta számítógép/mobiltelefon/tablet kijelzőjén más és más színárnyalattal jelenhet meg, mint ahogy a kész tokon fog mutatni, ezzel kapcsolatos utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni.

 

6.Elállás joga, módja, következményei/ csere/ visszaküldés

  • Amennyiben a megrendelési folyamat során Felhasználó a saját maga által feltöltött képpel és/vagy a saját maga által beküldött egyedi felirattal, illetve a Szolgáltató által választhatóvá tett képek/mintázatok közül Felhasználó által kiválasztott képpel/mintázattal ellátott terméket rendel meg, abban az esetben ez a termék olyan nem előre gyártott terméknek minősül, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Ebből kifolyólag az ilyen termékekre vonatkozóan Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát.Az, hogy Felhasználó nem gyakorolhatja a 14 napos indokolás nélküli elállási/felmondási jogát, nem érinti a Felhasználó egyéb szavatossági jogait. Ugyanakkor a megrendelt terméket a létrejött polgári jogi szerződés szerint a Polgári Törvénykönyv XXXII. Fejezetének 6:215. § (1) bekezdése alapján Felhasználó köteles átvenni, valamint a termék ellenértékét és a szállítás költségét megfizetni.

7. Panasz

a.) Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

  1. a) az Ügyfél neve;
  2. b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
  3. c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
  4. d) az Ügyfél panaszának részletes leírása
  5. e) az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító
  6. g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);

b.) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

c.) Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:

Ügyfél neve

Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe

Ügyfél telefonszáma

értesítés módja

panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma

panasz leírása, oka

Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye

a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata

a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

d.) Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Zala Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető. (Illetékesség: az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén: az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy a jogellenes magatartást elkövették.)

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Telefonszám: +36 92 510 530

E-mail: fogyved_nydf_zalaegerszeg@nfh.hu

Zala Megyei Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: +36 92 550 513

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Jelen ÁSZF legutolsó módosítása: 2022. 08. 23.